Zasady funkcjonowania

Dnia 1 sierpnia 2015 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” uruchomiło prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Głównym celem realizowanego zadania jest tworzenie warunków na rzecz skutecznego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie, poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Uczestnicy ŚDS mogą korzystać z jego usług przez 5 dni w tygodniu, w godz. 7:30 do 16:00.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
REGULAMIN UCZESTNIKÓW

 

Skip to content