Archiwum dla miesiąca: Sierpień 2017


MCK Szczecin w Środowiskowym Domu Samopomocy

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Szczecinie zainicjowali podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zachodniopomorską Wojewódzką Komenda OHP w Szczecinie a Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” na rzecz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach porozumienia zostaną zorganizowane zajęcia doradcze i edukacyjne z młodzieżą, podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy. Celem zajęć będzie uświadomienie uczestnikom posiadanych już przez nich predyspozycji i kompetencji oraz dostrzeżenie wartości pracy nad sobą i swoim charakterem, które zapoczątkują ich karierę zawodową. Każdy człowiek chce mieć prawo do dokonywania samodzielnych wyborów i do pracy, która nie jest tylko potrzebą, ale również źródłem osobistego zaangażowania  i formą udziału w życiu społecznym. Takie pragnienia posiada również młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Niestety ich dążenia do autonomiczności często są ograniczane lub tłumione. W dalszym ciągu, większość młodych ludzi z tym rodzajem niepełnosprawności pozostaje w pełni zależna od swoich opiekunów. Często zdarza się, że nie tylko nie potrafią określić jaką drogę zawodową wybrać, czym chcieliby się zajmować, ale nawet nawiązać relacji rówieśniczych poza środowiskiem szkolnym.  Zajęcia będą realizowane w formie warsztatów oraz porad indywidualnych udzielanych przez doradcę zawodowego. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy: poznają siebie, swoją osobowość, określą swoje mocne i słabe strony, zbudują poczucie własnej wartości, nauczą się budować relacje poprzez dobra komunikację, nauczą się zarządzać sobą w czasie, poznają sposoby poszukiwania pracy, sporządzą dokumenty aplikacyjne, a na zakończenie otrzymają zaświadczenie ukończenia cyklu szkoleń.

Źródło:
http://www.zachodniopomorska.ohp.pl/